Assemblea ordinària de la Penya, any 2008.

Aplec de fotografies de l'assemblea ordinària desenvolupada a la seu de la Penya.

Empreses patrocinadores